Prowincja Toruńska

Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

Uroczystość rozdania krzyży misyjnych w Gnieźnie

Opublikowano w Aktualności

W Uroczystość patronalną ku czci św. Wojciecha w Gnieźnie 35 misjonarzy otrzymało krzyże misyjne. Wręczenie krzyży misyjnych miało miejsce 26 kwietnia 2015 r. podczas uroczystej Mszy odpustowej ku czci św. Wojciecha - biskupa, misjonarza, męczennika. Uroczystą Mszę Św. poprzedziła procesja z relikwiami św. Wojciecha i innych Świętych i błogosławionych od kościoła św. Michała Archanioła, które przeniesiono ze Wzgórza Zbarskiego na plac u stóp katedry. Celebrze przewodniczył‚Prymas Węgier kard. Peter Erdő, który w homilii podkreślał, że Kościół musi w jasny sposób przekazywać Chrystusowe dziedzictwo, także w dzisiejszym skomplikowanym świecie. Musimy bez lęku proponować Dobrą Nowinę Chrystusa, a w szczególności Jego wymagającą, ale i pociągającą naukę o małżeństwie, tak jak czynił to w charyzmatyczny sposób św. Jan Paweł II, słusznie nazwany Papieżem Rodziny - mówił kard. Peter Erdő. Wskazał‚ także na posta懶w. Wojciecha, jako wspaniałego patrona ludzi w tej części Europy. Podkreślał, że nie tylko Gniezno, Polska rozpoznają w tym Świętym swojego patrona, ale także Niemcy, Czechy, Węgry i inne państwa naszego regionu.

Natomiast nuncjusz apostolski abp Celestino Migliore poświęcił i nałożył krzyże misyjne. Otrzymało je 35 osób: kapłani diecezjalni, zakonnicy i siostry zakonne oraz misjonarki świeckie. Wśród nich znalazły się nasze Siostry Elżbietanki: Siostra Maria Sebastiana Romanek (prowincja toruńska) i Siostra Maria Wiktoria Goska (prowincja katowicka) pojadą… do Tanzanii, natomiast Siostra Maria Paulina Kucia (prowincja warszawska) wyjedzie do Paragwaju. Abp Migliore mówił‚do misjonarzy i wszystkich zgromadzonych na wzgórzu: Wręczenie krzyży misyjnych w dzisiejszych czasach ma głębokie i zobowiązujące znaczenie. Wiele się słyszy jak w różnych zakątkach świata pojawiają się postawy gwałtowne, brutalne; jak nieludzko traktowany jest krzyż. Wy jesteście przygotowani do dawania takiego świadectwa - mówił‚do misjonarzy abp Migliore. Podziękował im również za miłosierną gotowość do poświęcenia części, a nawet całego życia pracy na misjach. Nuncjusz dodał: Przekazując…wam krzyż towarzyszymy Wam naszą solidarnością, modlitwą…i chrześcijańskim świadectwem.€Obrzęd wręczania krzyży misyjnych ma długoletnią…tradycję. Po raz pierwszy uczynił‚to Papież Jan Paweł‚II podczas swojej pierwszej wizyty w Gnieźnie 3 czerwca 1979 r. 18 lat później, w 1997 r., podczas drugiej wizyty Papieża Polaka u grobu Świętego Wojciecha ceremonię powtórzono. Rok później, dzięki inicjatywie abp. Henryka Muszyńskiego, weszła ona na stałe do programu gnieźnieńskich uroczystości odpustowych. Świętowojciechowe obchody zakończyły się popołudniu II Nieszporami o Świętym Wojciechu sprawowanymi w katedrze gnieźnieńskiej.

zdjęcia w galerii

Wprowadzenie relikwii św. S. Faustyny do kaplicy w Grudziądzu

Opublikowano w Aktualności

Dnia 11 kwietnia 2015 r. w godzinach popołudniowych to wyjątkowe i radosne wydarzenie dla sióstr jak i całej wspólnoty parafialnej. Po długim przygotowaniu poprzez uczestnictwo w koronce do Miłosierdzia Bożego, Drodze Krzyżowej /w Wielkim Poście/ - nastąpił oczekiwany dzień – wprowadzenia relikwii sw. s. Faustyny do kaplicy zakonnej. Uroczystości rozpoczęły się wspólnie odmawianą Koronką do Miłosierdzia Bożego, którą poprowadziły siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Torunia, które przekazały na ręce s. Prowincjalnej Katarzyny Pawlak relikwie sw. s. Faustyny. Eucharystii przewodniczył J.E. Ks. Bp. Andrzej Suski z Torunia wraz z kapłanami; Ks. Infyłat Tadeuszem Nowickim, ks. Dziekanem Dariuszem Kunickim, ks. Prałatem Stanisławem Majewskim kustosz Sankt. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO z Torunia, ks. Kan. Marekiem Bożyszkowskim dyrektorem Caritas, ks. Wojciechem Radzikowskim, ks. Dawidem Huzior, ks. Prałatem Wojciechem Niedźwieckim, o. Świeradem Pettke CCG. Na zakończenie liturgii J.E.Ks.Bp. zachęcił do oddania czci Bogu w świętych przez ucałowanie relikwii.

 zdjęcia w galerii

Przyjęcie do postulatu

Opublikowano w Aktualności

Dzień 8 lutego 2015 r. to wielka radość w Grudziądzu przy ul. Mikołaja z Ryńskiej – została przyjęta do postulatu aspirantka Beata. Po uroczystościach w Dzierzgoniu i zafascynowaniu się postawą służebnicy Bożej s. M. Teodory aspirantka Beata zwróciła się z pisemną prośbą do s. Prowincjalnej o przyjęcie do postulatu. W piękny niedzielny poranek nastąpiło przyjęcie do postulatu, a jako zewnętrzny wyraz Beata otrzymała pelerynkę, którą nałożyła jej s. Prowincjalna. Następnie udałyśmy się do kaplicy by dziękować Panu we wspólnej Eucharystii.

Jestem wdzięczna Bogu za dar powołania, a dziękując proszę o łaskę wytrwania.

 zdjęcia w galerii

Jubileusz Wspólnoty Apostolskiej w Czersku

Opublikowano w Aktualności

Dnia 21 marca br. Wspólnota Apostolska św. Elżbiety z Czerska przeżywała 20 lat swojego istnienia. Z tej okazji Eucharystię, o godzinie 8.45 sprawowali: Ks. Proboszcz dr Zbigniew Straszewski i Ks. Prałat Henryk Koclęga, wieloletni opiekun duchowny Wspólnoty. Po Mszy św. nastąpiło uczczenie relikwii bł. Matki Marii. Następnie goście obejrzeli jubileuszową prezentacje na temat spotkań i działalności Wspólnoty Apostolskiej z Czerska.

Jubileusz zgromadził wielu zacnych gości, którzy związani są ze Wspólnotą w Czesku w latach ubiegłych i obecnie. W uroczystościach uczestniczyła min. delegacja z Domu Prowincjalnego na czele z S. Prowincjalną i S. Wikarią, delegacja Wspólnoty Apostolska z Kamienia Krajeńskiego wraz z S. Odpowiedzialną Małgorzatą Kwiatkowską. Przyjechały siostry pełniące funkcję sióstr odpowiedzialnych min. s. Innocencja Ryczkowska, s. Elżbieta Cyra oraz wielu innych gości.

Na uwagę zasługują również osoby świeckie w tym wieloletnia, charyzmatyczna Przewodnicząca p. Aniela Filipiak oraz obecna Przewodnicząca p. Małgorzata Sękowska, które ofiarnie zaangażowały się w działalność i formację duchową Wspólnoty z Czerska. Po mimo że dom zakonny zlikwidowano w 2005 roku Wspólnota nadal prężnie funkcjonowała współpracując z parafialną grupą Caritas.

Po skończonej Liturgii udaliśmy się na poczęstunek. W radosnej atmosferze trwały wspólne rozmowy, ożyły wspomnienia. Głośno brzmiały słowa podziękowań za wspaniałą służbę na rzecz najbardziej potrzebujących, która jest przedłużeniem rąk miłosiernego Boga.

Cieszymy się z ich obecności. Gratulujemy naszym przyjaciołom z Czerska wierności charyzmatowi elżbietańskiemu.

 

zdjęcia w galerii

Spotkanie z gimnazjalistami

Opublikowano w Aktualności

W dniu 13 marca 2015 roku w Domu Prowincjalnym gościliśmy 3 klasę Gimnazjum nr 21 z Torunia wraz z p. Teresą, katechetką. Inspiracją spotkania był przeżywany Rok Życia Konsekrowanego, w którym oczy całego świata zwrócone są na osoby Bogu poświęcone. Podejmowane są ciekawe inicjatywy np. duchowa adopcja osób konsekrowanych, pielgrzymki, konferencje. Dla młodzieży jest to dobra okazja aby zastanowić się nad wyborem swojej życiowej drogi.

Młodzi goście zapoznali się z charyzmatem naszego zgromadzenia i działalnością domu. Trwały ożywione rozmowy, dziewczęta odważnie zadawały pytania na temat życia zakonnego. Wszyscy byli zainteresowani Oknem Życia, o którym opowiadała S. Przełożona Mirosława Wenzel. Na koniec spotkania rozdaliśmy gimnazjalistom elżbietańskie ulotki, obrazki, książki.

Cieszymy się z miłego spotkania, dziękujemy p. Teresie, katechetce za przybycie. Nasz dom jest zawsze otwarty dla młodych osób szukających bliskości Boga i wyciszenia.

 

zdjęcia w galerii