Strona główna

Formacja

Dom Formacyjny
Grudziądz
, ul. Mikołaja z Ryńska 9/15

 Aspirantura

Aspirantką może zostać młoda dziewczyna, która pragnie zapoznać się bliżej z życiem i posługą w naszym Zgromadzeniu. Aspirantka może  przebywać   we własnej rodzinie  a następnie przez jeden rok przebywa w domu formacyjnym, podczas którego może  w tym czasie kontynuować naukę.

Aspirantura pomaga kandydatce w podjęciu decyzji rozpoczęcia postulatu, daje jej możliwość bliższego poznania Zgromadzenia i rozpoznania autentyczności swego powołania. Aspirantura we wspólnocie zakonnej  trwa jeden rok. Z uzasadnionych przyczyn Przełożona Prowincji może ten okres skrócić do pól roku.

  
Postulat

Postulat odbywa się we wspólnocie zakonnej. Jest to czas służący stopniowemu wprowadzaniu w życie zakonne. Zgodnie z naszymi Konstytucjami postulat zazwyczaj trwa nie mniej niż sześć miesięcy i nie dłużej niż dwa lata. Proces formacyjny na tym etapie zakłada stopniowe dojrzewanie postawy ludzkiej, chrześcijańskiej i zakonnej. Formacja w czasie trwania postulatu obejmuje następujące treści:-otwarcie się na działanie Ducha Świętego-teologię sakramentu chrztu św.-podstawowe prawdy wiary i zagadnienia biblijne-teoretyczne i praktyczne wprowadzenie w modlitwę-zapoznanie z podstawowymi  życia wspólnotowego-wprowadzenie w charyzmat, duchowość, historię, tradycje naszego Zgromadzenia-uwrażliwienie na potrzeby innych oraz gotowość niesienia pomocy.

Nowicjat

Nowicjat jest bezpośrednim przygotowaniem do I profesji i służy głębszemu wprowadzeniu nowicjuszek w życie naszego Zgromadzenia. Nowicjat trwa jeden rok. Rozpoczyna się obłóczynami, czyli otrzymaniem habitu zakonnego, białego welonu, Konstytucji Zgromadzenia i modlitewników.

Cel

Nowicjuszki mają rozwijać swoją przyjaźń z Jezusem Chrystusem i stopniowo przez modlitwę i liturgię Kościoła, wchodzić w tajemnicę Jego życia. Poza tym w wydarzeniach codziennego życia starają się rozpoznać działanie Boga i żyć zgodnie z Jego wolą, uczą się żyć we wspólnocie siostrzanej. Poznają też charyzmat Zgromadzenia, z którym chcą się złączyć przez śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. 

Pierwsze śluby składa się na jeden rok, a następnie dwukrotnie odnawia co dwa lata. Z chwilą złożenia Pierwszej Profesji, Siostra otrzymuje czarny welon oraz medal zgromadzenia z wizerunkiem Św. Elżbiety.

Juniorat

Formacja otrzymana w postulacie i nowicjacie jest kontynuowana w junioracie, który rozpoczyna się od złożenia pierwszych ślubów i trwa do profesji wieczystej. W okresie junioratu, siostry uczą się łączenia kontemplacji z działalnością apostolską. Zewnętrznym znakiem złożenia ślubów wieczystych w naszym zgromadzeniu jest obrączka, którą Siostra otrzymuje w dniu oddania się Bogu na zawsze. 

Wymagane dokumenty i wskazania

1. Prośba o przyjęcie
2. Życiorys
3. Wyciąg aktu urodzenia z USC
4. Świadectwo chrztu i bierzmowania
5. Świadectwo ukończenia katechizacji
6. Świadectwo ukończenia szkoły
9. Fotografia  formatu legitymacyjnego
10. Badania lekarskie, (jeżeli wykonałaś ostatnio prześwietlenie płuc lub aktualnie chorujesz)

 

Masz pytanie?

Nie znasz odpowiedzi?  

     Dzwoń lub pisz:


            Siostry Elżbietanki

87-100 Toruń

ul. Żeglarska 9

 tel. 56 / 62 231 63

« Powrót

Prowincja Toruńska Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

Elzbietanki.eu
tel. +48 566 22 3163
E-mail: elzbietanki@torun.opoka.org.pl