Strona główna

S. Teodora Witkowska

Zakończenie procesu diecezjalnego Sługi Bożej S.M. Teodory Witkowskiej

Dnia 5 listopada 2011 r. o godz. 12.00, podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem ks. kard. Henryka Gulbinowicza, abpa seniora wrocławskiego, w bazylice współkatedralnej św. Jakuba w Olsztynie miało miejsce uroczyste zamknięcie diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego męczenników II wojny światowej, ofiar nazizmu niemieckiego i komunizmu: ks. Józefa Steinki i 36 Towarzyszy oraz ks. Bronisława Sochaczewskiego i 8 Towarzyszy, wśród których znajduje się nasza siostra – s. M. Teodora Marianna Witkowska. W uroczystości brała udział przełożona Prowincji Toruńskiej s. Prowincjalna Anna Kołodziejczyk, wikaria Prowincji Wrocławskiej s. Aleksandra Kardynał, w-ce postulatorka s. Miriam Zając, a także Siostry Przełożone domów Prowincji Toruńskiej.

Siostra M. Teodora Witkowska urodziła się dnia 23 marca 1889 r. w Koźminie, pow. Kościerzyna. Mając 19 lat wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Królewcu (Königsberg). Pierwszą profesję S.M. Teodora złożyła 23 maja 1911 r., a śluby wieczyste 6 maja 1920 r. Przebywała na placówkach min. w Postolinie i w Nidzicy, gdzie pełniła urząd przełożonej domu. W 1944 r. objęła urząd przełożonej w Dzierzgoniu (Christburg). Dnia 28 stycznia 1945 r. Siostra M. Teodora, stając w obronie Współsiostry M. Amabilis Markowskiej zginęła śmiercią męczeńską zastrzelona przez żołnierza rosyjskiego w Powiatowym Domu Starców w Dzierzgoniu (ówczesna Prowincja w Królewcu). Pochowana została na cmentarzu w Dzierzgoniu. Na jej grobie umieszczono krzyż, na którym wypisano słowa: „Miłość nigdy nie ustaje”.

« Powrót

Prowincja Toruńska Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

Elzbietanki.eu
tel. +48 566 22 3163
E-mail: elzbietanki@torun.opoka.org.pl