Strona główna

Prace budowlane zakończone

W okresie 01.09.2017-30.11.2017 trwały prace budowlano-montażowe prowadzone
w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Wychowawczego na  ul. Bydgoskiej 5 w Grudziądzu prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety”.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej: Efektywność energetyczna                     i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

W ramach projektu wykonano następujące prace:

1. Wymiana wewnętrznej instalacji c.o. z grzejnikami i montaż urządzeń regulacyjnych w kompleksie budynków SOW.

2. Wymiana technologii kotłowni-wykonanie pompy ciepła zasilającej kompleks budynków SOW

3. Podłączenie wewnętrznej instalacji C.W.U. do pompy ciepła.

4. Docieplenie ścian budynków rehabilitacji i pralni.

 


Z dniem 30.11.2017 r.  ciepło dla obiektów SOW dostarczane jest za pomocą pompy ciepła
z użyciem ciepła Ziemi- odnawialnego źródła energii.

 

Koszt projektu: 1 724 460,00

Dofinansowanie: 499 978,82 zł.

Planowany termin zakończenia prac: grudzień 2017 r.

Prace budowlane zakończone


1


2


3


 

 

« Powrót

Prowincja Toruńska Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

Elzbietanki.eu
tel. +48 566 22 3163
E-mail: elzbietanki@torun.opoka.org.pl