Strona główna

Prowincja Toruńska

Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

ul. Żeglarska 9, 87-100 Toruń
tel. +48 566 22 3163
e-mail: elzbietanki@torun.opoka.org.plAktualności

Kapituła Prowincjalna 2024 r.

Dziękczynienie w Toruniu

100 LAT

Odsłonięcie tablicy - Wyrzesk 17. 09. 2022.

Wprowadzenie Relikwii

Srebrny Jubileusz

Złote Jubileusze

100 lecie Sióstr Elżbietanek w Kowalewie Pomorskim

Jubileusze Zakonne rok 2020

Obłóczyna

Inauguracja peregrynacji

75 rocznica Śmierci s. Teodory

TAIZE we Wrocławiu

REKOLEKCJE MŁODZIEŻOWE

JUBILEUSZ WSPÓLNOTY APOSTOLSKIEJ

Rekolekcje Wspólnoty Apostolskiej

Przyrzeczenia we Wspólnocie Św. Elżbiety

Pierwsza Profesja Zakonna

Piesza Pielgrzymka do Nysy

Jubileusze 2019 r.

Wiosenne rekolekcje młodzieżowe

Ekstremalna Droga Krzyżowa

Zimowe Rekolekcje Młodzieżowe

74 rocznica Męczeńskiej Śmierci s. M. Teodory

Dzień Pracownika Socjalnego

Jubileusz - 125 lat w Kościerzynie

ODNOWA DUCHOWA 2018 r.

JUBILEUSZ - 150 lat Tuczna

V Spotkanie w Rodzinie 2018 r.

Idę na spotkanie z Panem

Jubileusze Rok 2018

Obłóczyny w Grudziądzu 2018 r.

Odwiedziny Matki Generalnej

Przyjęcie do postulatu

Dzierzgoń - 73 rocznica męczeńskiej śmierci służebniczy Bożej s.M. Teodory Witkowskiej

Projekt nr RPKP.03.03.00-04-0078/16

Unitas Durat dla s. Małgorzaty Kwiatkowskiej

Odsłonięcie tablicy Ks. Henryka Jankowskiego

REKOLEKCJE ZIMOWE DLA DZIEWCZĄT

SOPOCKI WOLONTARIUSZ ROKU 2017

Sw. Mikołaj z dziećmi starówki Toruńskiej

OŚWIADCZENIE

Odnowa duchowa

Uroczystości w Gietrzwałdzie

Jubileusz s. M. Karoliny Sopot

Odwiedziny w Wałczu

Jubileusze w Kwidzyniu

Jubileusz s. M. Krzysztofy w Grudziądzu

V Rocznica Domu Św. Elżbiety w Starogardzie Gd.

Przygotowanie do Wieczystych

I Profesja

Zakończenie Nowicjatu

Podziękowanie za Seminarium Rzymskie

Odwiedziny we wspólnocie Sióstr w Kościerzynie

Dom Formacyjny Grudziądz

Rekolekcje -"Nazwij swoje pragnienia i wstań z kanapy"

REKOLEKCJE WIOSENNE 2017 r.

Dzierzgoń - 72 rocznica męczeńskiej śmierci służebnicy Bożej s. M. Teodory Witkowskiej

Odznaczenia Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

REKOLEKCJE DLA DZIEWCZĄT 7-9 2017 r.

Św. Mikołaj - Toruń

Rekolekcje Wspólnoty Apostolskiej 13 - 15 listopada 2016 r.

Odwiedziny w Norwegii

Jubileusz 150 lacia pobytu Sióstr w Kamieniu Krajeńskim

Uroczystość Wieczystej Profesji

Uroczystość I Profesji Zakonnej

Obłóczyny w Grudziądzu

Jubileusz s. Zdzisławy

Jubileusz w Szwecji 2016 r.

Jubilatki w roku 2016

Jubileusz 25 - lecia Przedszkola

Spotkanie Sióstr Sekretarek

Rekolekcje Wspólnoty Apostolskiej

Cmentarz Czersk

Poznań 1050 rocznica chrzu Polski

Pielgrzymka Jubileuszowa

Pielgrzymka Jubileuszowa

Kapituła Nadzwyczajna

Przyjęcie do postulatu - 02.2016 r.

Pamięci sióstr Elżbietanek

Obłóczyny

Czuwanie w Nysie

Remont domu w Jastarni

Przyjęcie do postulatu - 02.2015 r.

Relikwie św. S. Faustyny

Jubileusz s. Józefy i s. Tarzycji

65-lecie życia zakonnego

Krzyże misyjne w Gnieźnie

Dni skupienia

Jubileusz Wspólnoty Apostolskiej

Spotkanie z gimnazjalistami


Odnowa duchowa

 Odnowa duchowa w dniach 0d 11. 10 do 19. 10. 2017 r.

                                                            Kurs Odnowy Duchowej  Gdynia Orłowo 11 X – 19 X 2017

                                                       „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,                                                                                                                       a Ja Was pokrzepię” (Mt 11,28)

                                                                           Maryjo, Gwiazdo Morza, prowadź nas.

            Z radością i wdzięcznością przyjęłyśmy zaproszenie Siostry Prowincjalnej Katarzyny na kurs Odnowy Duchowej jako odpowiedź na Postanowienie XXV Kapituły Generalnej.

            Jako oblubienice Niebieskiego Oblubieńca, pragniemy być nade wszystko prawdziwymi świadkami Jego Miłości. To oznacza nieustanną pracę nad sobą, dążenie do bycia coraz bardziej autentycznymi, by świadczyć życiem, czynami, słowem o tym, że Bóg jest Miłością.

            Zauważamy, że nasze życie zakonne – Służba Bogu i bliźniemu w realizacji poszczególnych Dzieł – często naznaczone jest pośpiechem. Wiemy przecież doskonale, że każda z nas jest narzędziem w ręku Dobrego Boga. To Sam Ojciec Niebieski jest jedynym Sprawcą naszego chcenia, pragnienia i dobrego działania. Potrzeba więc zatrzymać się, by wsłuchiwać się w bicie Bożego Serca; by zapragnąć tego, czego pragnie Sam Bóg; by coraz bardziej wypełniać swym elżbietańskim życiem Jego Świętą Wolę; by Bogu się podobać.

            Jezus pragnie naszego szczęścia. On uczy nas jak wędrować z Nim Królewską Drogą Krzyża, która jest jedyną drogą do pełni Radości. On pierwszy przeszedł Krzyżową Mękę; poniósł nasze grzechy na drzewo Krzyża, by ukazać nam sens cierpienia; by powiedzieć, że tylko w codziennym umieraniu z Miłości do Jezusa, przyjmowaniu krzyża wyrzeczeń, zmagań ze swoją słabością, rodzi się Nowe Życie, radość i pokój w Duchu Świętym, których świat nam dać ani też zabrać nie może.

            Dnia 11 X 2017 przyjechałyśmy do domu zakonnego w Gdyni Orłowo, by odnowić ducha - zatrzymać się po to, aby z nową świeżością, wdzięcznością i radością spojrzeć na nasze powołanie, dostrzec jego piękno; by odnowić więź z Jezusem i bliźnim -  odkryć na nowo radość wspólnotową, bo przecież i z niej czerpiemy też siłę, by służyć innym.

            Dziękujemy Bogu za dar w Osobie Siostry Wikarii Kingi, która prowadziła nas w naszych duchowych zmaganiach, towarzyszyła, służyła  życzliwą  pomocą.       

            11 X po południu przeżywałyśmy na rozpoczęcie wspólną Eucharystię, której przewodniczył O. Piotr Pietrzyk Misjonarz Św. Rodziny. W czas Eucharystii złożyłyśmy w Sercu Bożym bagaż przeżyć, zmęczenia, codziennych trosk, z którym tutaj przyjechałyśmy. Prosiłyśmy Boga o serca wolne, Jemu w pełni oddane, podatne na działanie łaski uświęcającej; o serca czyste, otwarte na Boga i człowieka. Jednocześnie wtuliłyśmy się wszystkie w ramiona Maryi jako Jej dzieci, zawierzając Jej nasze życie, nasze wspólnoty i wszystko to, co nas boli i to, co nas cieszy. W duchu Maryjnym rozpoczęłyśmy ten łaskawy dla nas czas. To nie przypadek, że trwa miesiąc różańca świętego -  październik, a 13 dnia  tego miesiąca przypada 100 - lecie cudownych Objawień Maryi w Fatimie...to Sam Bóg tak sprawił, że przy Sercu Jezusa i Jego Matki -  z różańcem w dłoniach, prosiłyśmy w gorącej, ufnej modlitwie: Stwórz o Boże w nas serce czyste i odnów moc Ducha, byśmy jako Twoje oblubienice, odnowionym życiem wypełniały coraz doskonalej Twoją świętą Wolę, a niosąc Twoją Miłość naszym Bliźnim, głosiły Twoją Chwałę.

Dziękujemy z całego serca Dobremu Bogu za ogrom łask, którymi nas obdarzył w tych dniach przez Niepokalane Serce Swej Matki.

            Dziękujemy Matce Generalnej, Siostrze Prowincjalnej Katarzynie za możliwość uczestniczenia w kursie Odnowy Duchowej. W swoich modlitwach każdego dnia polecałyśmy Panu troskę kochanej Matki o nasze Zgromadzenie, o dobro  każdej z nas; o powołania do naszych elżbietańskich szeregów. Dziękujemy Kochanej Siostrze Przełożonej Danieli i Siostrom Wspólnoty w Gdyni Orłowie za przyjęcie nas – pełne życzliwości i dobroci – za umożliwienie nam przeżywania tych dni w spokoju i bezpieczeństwie. Szczególną wdzięczność kierujemy do Siostry Wikarii Kingi, dziękując Jej za prawdziwie matczyne towarzyszenie nam każdego dnia dobrą radą, słowem, uśmiechem i życzliwością – za prowadzenie nas z miłością, wyrozumiałością i cierpliwością i nadawanie dobrego Bożego kierunku wszystkim naszym duchowym zmaganiom. Wszystkim za Wszystko Dobro serdeczne Bóg zapłać.

Odnowa duchowa


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126

  


« Powrót

Prowincja Toruńska Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

Elzbietanki.eu
tel. +48 566 22 3163
E-mail: elzbietanki@torun.opoka.org.pl