Strona główna

Prowincja Toruńska

Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

ul. Żeglarska 9, 87-100 Toruń
tel. +48 566 22 3163
e-mail: elzbietanki@torun.opoka.org.plAktualności

Dziękczynienie w Toruniu

100 LAT

Odsłonięcie tablicy - Wyrzesk 17. 09. 2022.

Wprowadzenie Relikwii

Srebrny Jubileusz

Złote Jubileusze

100 lecie Sióstr Elżbietanek w Kowalewie Pomorskim

Jubileusze Zakonne rok 2020

Obłóczyna

Inauguracja peregrynacji

75 rocznica Śmierci s. Teodory

TAIZE we Wrocławiu

REKOLEKCJE MŁODZIEŻOWE

JUBILEUSZ WSPÓLNOTY APOSTOLSKIEJ

Rekolekcje Wspólnoty Apostolskiej

Przyrzeczenia we Wspólnocie Św. Elżbiety

Pierwsza Profesja Zakonna

Piesza Pielgrzymka do Nysy

Jubileusze 2019 r.

Wiosenne rekolekcje młodzieżowe

Ekstremalna Droga Krzyżowa

Zimowe Rekolekcje Młodzieżowe

74 rocznica Męczeńskiej Śmierci s. M. Teodory

Dzień Pracownika Socjalnego

Jubileusz - 125 lat w Kościerzynie

ODNOWA DUCHOWA 2018 r.

JUBILEUSZ - 150 lat Tuczna

V Spotkanie w Rodzinie 2018 r.

Idę na spotkanie z Panem

Jubileusze Rok 2018

Obłóczyny w Grudziądzu 2018 r.

Odwiedziny Matki Generalnej

Przyjęcie do postulatu

Dzierzgoń - 73 rocznica męczeńskiej śmierci służebniczy Bożej s.M. Teodory Witkowskiej

Projekt nr RPKP.03.03.00-04-0078/16

Unitas Durat dla s. Małgorzaty Kwiatkowskiej

Odsłonięcie tablicy Ks. Henryka Jankowskiego

REKOLEKCJE ZIMOWE DLA DZIEWCZĄT

SOPOCKI WOLONTARIUSZ ROKU 2017

Sw. Mikołaj z dziećmi starówki Toruńskiej

OŚWIADCZENIE

Odnowa duchowa

Uroczystości w Gietrzwałdzie

Jubileusz s. M. Karoliny Sopot

Odwiedziny w Wałczu

Jubileusze w Kwidzyniu

Jubileusz s. M. Krzysztofy w Grudziądzu

V Rocznica Domu Św. Elżbiety w Starogardzie Gd.

Przygotowanie do Wieczystych

I Profesja

Zakończenie Nowicjatu

Podziękowanie za Seminarium Rzymskie

Odwiedziny we wspólnocie Sióstr w Kościerzynie

Dom Formacyjny Grudziądz

Rekolekcje -"Nazwij swoje pragnienia i wstań z kanapy"

REKOLEKCJE WIOSENNE 2017 r.

Dzierzgoń - 72 rocznica męczeńskiej śmierci służebnicy Bożej s. M. Teodory Witkowskiej

Odznaczenia Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

REKOLEKCJE DLA DZIEWCZĄT 7-9 2017 r.

Św. Mikołaj - Toruń

Rekolekcje Wspólnoty Apostolskiej 13 - 15 listopada 2016 r.

Odwiedziny w Norwegii

Jubileusz 150 lacia pobytu Sióstr w Kamieniu Krajeńskim

Uroczystość Wieczystej Profesji

Uroczystość I Profesji Zakonnej

Obłóczyny w Grudziądzu

Jubileusz s. Zdzisławy

Jubileusz w Szwecji 2016 r.

Jubilatki w roku 2016

Jubileusz 25 - lecia Przedszkola

Spotkanie Sióstr Sekretarek

Rekolekcje Wspólnoty Apostolskiej

Cmentarz Czersk

Poznań 1050 rocznica chrzu Polski

Pielgrzymka Jubileuszowa

Pielgrzymka Jubileuszowa

Kapituła Nadzwyczajna

Przyjęcie do postulatu - 02.2016 r.

Pamięci sióstr Elżbietanek

Obłóczyny

Czuwanie w Nysie

Remont domu w Jastarni

Przyjęcie do postulatu - 02.2015 r.

Relikwie św. S. Faustyny

Jubileusz s. Józefy i s. Tarzycji

65-lecie życia zakonnego

Krzyże misyjne w Gnieźnie

Dni skupienia

Jubileusz Wspólnoty Apostolskiej

Spotkanie z gimnazjalistami


Czuwanie w Nysie

26-27.06.2015 r.

Na zaproszenie sióstr Prowincji Nyskiej  w ramach obchodów Roku życia osób Konsekrowanych wyruszyłyśmy na czuwanie u stóp naszych Matek Założycielek do Nysy, gdzie wraz z siostrami wszystkich Prowincji Polskich w modlitewnym czuwaniu z Matkami Założycielkami dziękować za dar Zgromadzenia, przepraszać za niewierności, prosić o nowe powołania i potrzebne łaski.

Jako delegatki z naszej prowincji wyruszyły; s. Przełożona Honorata, s. Teresa, postulantka Beata, aspirantka Sylwia, s. Leoncja, s. Samuela, s. Leonia, s. Paula, s. Judyta, s. Augustyna, s. Janina, s. Eliza, s. Natalia, s. Kinga.

Po przybyciu do Domu Macierzystego i poczęstunku s. Margarita Cebula przypomniała nam początki naszego Zgromadzenia prowadząc śladami pamięci Matki Marii. Przeniknięte duchem naszych Matek podążyłyśmy do Nyskiej Kolegiaty na modlitwę – czuwanie. O godzinie 20,00  po przywitaniu s. Prowincjalnej Marty z Nysy przed wystawionym Najświętszym Sakramentem rozpoczęłyśmy czuwanie według ustalonego programu. W atmosferze skupienia po modlitwie różańcowej siostry z Prowincji Wrocławskiej przybliżyły nam życie naszych  Sióstr Męczenniczek, które potwierdziły miłować Boga w służbie bliźniemu i w męczeńskiej śmierci Jemu poświęcone  życie. Punktem kulminacyjnym była Eucharystia celebrowana pod przewodnictwem ks. Proboszcza  Mróza. W homilii podkreślał zwrócenie szczególnej uwagi na Rok Życia Konsekrowanego, by żyć tak jak prosi Papież Franciszek o radykalizm naszego wyboru, a przede wszystkim o tę miłość miłosierną, którą rozdawała bł. Matka Maria Luiza Merkert. Widzieć zawsze idącego przed nami Chrystusa i kroczyć odważnie za Nim, w radości i cierpieniu, z odwagą i miłością.   Wdzięczność Bogu za dar powołania, za dar Zgromadzenia i Rady Ewangeliczne we wspólnych medytacjach i w sercu poszczególnej siostry wypływała wdzięczność Bogu za wielkie postawy wierności i miłości Boga i bliźniego w postacie naszych świątobliwych sióstr; Służebnicy Bożej s. M. Teodory Witkowskiej, postać której przybliżyła s. Kinga / prowincja Toruńska/  i Siostry M.  Włodzimiry Wojtczak / prowincja Poznańska/.  Każda z nas podczas modlitewnego skupienia w Nyskiej Katedrze miała okazję przejść ścieżkę własnego powołania wpatrując się  w siostry Męczenniczki, które uprzedziły nas w Drodze do Pana umierając w  opinii świętości. Nocne czuwanie przed Najświętszym Sakramentem u stóp Matek Założycielek  zostało zwieńczone zawierzeniem Matce Bożej Nieustającej Pomocy całego Zgromadzenia, poszczególne Prowincje oddając dziś, minioną przeszłość i nadchodzącą przyszłość.

 

ZAWIERZENIE  MATCE BOŻEJ

 Rok Życia Konsekrowanego

Siostra Prowincjalna M. Marta - Nysa

Matko Boża Nieustającej Pomocy, któraś od początku powstawania naszego Zgromadzenia szczególnie jesteś z nami, przychodzimy do Ciebie w trwającym Roku Życia Konsekrowanego, by najpierw podziękować Tobie za matczyną opiekę nad Siostrami naszych Prowincji. Pragniemy na nowo schronić się w Twym Sercu, by wejść w Twoje życie wiary, nadziei  i miłości oraz  Maryjo pragniemy wpatrywać się w Twoje Oblicze i uczyć się od Ciebie tego prawdziwego piękna wynikającego z życia w łączności z Bogiem. Tak czyniły pokolenia naszych Współsióstr począwszy od Matek Założycielek, odnajdywały w Tobie – najlepszą  Matkę.

Siostra Prowincjalna M. Paula - Wrocław

    Nauczycielko ukrytej i cichej ofiary, Tobie oddajemy nasze życie i naszą miłość, nasze prace, radości, nadzieje i nasze cierpienia. Tobie powierzamy nasze śluby zakonne i naszą konsekrację. Pragniemy całkowicie należeć do Ciebie i razem z Tobą iść drogą zawierzenia Chrystusowi obecnemu  i działającemu       w Kościele. Prowadź nas i nasze Prowincje, Swoją matczyną ręką. Prowadź nas ścieżkami prawdy i miłości oraz pokornej służby Bogu i bliźnim.

Siostra Prowincjalna M. Kamila – Poznań

    Pokorna Służebnico Pana w tej pielgrzymce do kolebki naszego Zgromadzenia, wraz z naszymi Matkami Założycielkami przynosimy także prośbę o dar nowych powołań do naszych Prowincji. Ty, która znasz potrzeby Kościoła  i świata uproś dla wielu młodych dziewcząt odwagę pójścia za głosem Twego Syna, pomóż im przezwyciężyć wszystkie przeszkody na drodze realizacji Bożego zamiaru wobec nich.

Siostra Prowincjalna M. Hieronima – Katowice

  Zawierzamy Ci także Maryjo nasze rodziny, naszych bliskich, przyjaciół, dobrodziejów, podopiecznych i wszystko co posiadamy. Ty, Najlepsza Matko chroń ich od złego i upraszaj łaski potrzebne do zbawienia.

Siostra Prowincjalna M. Cecylia – Warszawa

 Maryjo - Matko Mądrości, wspieraj nas, abyśmy uczestnicząc w ziemskim pielgrzymowaniu do domu Ojca pielęgnowały duchowe dziedzictwo naszej Rodziny zakonnej, a jednocześnie jasno odczytywały znaki czasów we współczesnym świecie. Strzeż naszych Wspólnot, by zawsze trwały w miłości i gorliwości w służbie Bożej. Weź w Swą opiekę Siostry chore, w podeszłym wieku, cierpiące fizycznie, czy duchowo i bądź im Pocieszycielką i Uzdrowieniem na duszy i ciele.

Siostra Wikaria M. Kinga - Toruń

            Matko Boża Nieustającej Pomocy ochraniaj Siostry młode i czuwaj nad ich powołaniem. Siostrom posługującym poza granicami Polski bądź nieustanną pomocą i wsparciem. Zmarłe Siostry prowadź do nieba. Maryjo -  spraw, abyśmy w naszych wspólnotach promieniowały światłem Chrystusa. Przyjmij naszą służbę i zanieś wszystko, co nas stanowi, przed oblicze Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Amen.

Matko Boża Nieustającej Pomocy – módl się za nam ( 3x)

Następnie wspólnym odmówieniem Aktem Poświęcenia Sercu Pana Jezusa i błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem zakończono czuwanie.   Przeniknięte duchem modlitwy, wdzięczności Bogu i refleksji podążyłyśmy do naszych wspólnot dziękując Bogu za dar wspólnego w siostrzanej atmosferze  bycia razem na modlitwie i w codzienności.  

Czuwanie w Nysie - zdjęcia


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23

 


 

« Powrót

Prowincja Toruńska Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

Elzbietanki.eu
tel. +48 566 22 3163
E-mail: elzbietanki@torun.opoka.org.pl