Strona główna

dzień pierwszy - Kapituły Prowincji

Dzień pierwszy Kapituły  - Rozpoczęcie

KAPITUŁA WYBORCZ I SPRAW
TORUŃ - GRUDZIĄDZ  1 - 5 MAJA 2024 r.

DUCH ŚWIĘTY NASZYM
PRZEWODNIKIEM

1 maja 2024 r.

W dniu dzisiejszym w domu formacyjnym w Grudziądzu rozpoczęła się Kapituła Prowincjalna, której zadaniem jest wybór nowego Zarządu Prowincjalnego oraz odnowa duchowa naszego życia wspólnotowego i analiza sytuacji działalności apostolskiej w naszej Prowincji.

O godz. 9.00 wszystkie siostry uczestniczące w Kapitule Prowincjalnej pod przewodnictwem Przewielebnej Matki Generalnej Matki Rafaeli Fischbach zgromadziły się w kaplicy, aby podczas uroczystej Eucharystii celebrowanej przez księdza dr hab. Krzysztofa Krzemińskiego prosić Ducha świętego o przewodnictwo podczas obrad kapitulnych.

Po zakończeniu Eucharystii kapitulantki udały się na salę obrad. Po krótkim powitaniu przez Przełożoną Prowincji S. M. Katarzynę Pawlak głos zabrała Matka Generalna, która w swoim słowie wstępnym przekazała radość i wdzięczność za powrót do domu formacyjnego w którym rozpoczęła kształtować swoje powołanie w rodzinie elżbietańskiej. Matka Generalna przypomniała o zadaniach Kapituły Prowincjalnej i jej formalnym przeprowadzeniu. 

Po omówieniu spraw organizacyjnych Kapituły, Przełożona Prowincji S. M. Katarzyna Pawlak przedstawiła obszerne sprawozdanie z minionych 6 lat kadencji Zarządu. Sprawozdanie ujęło stan liczebny, duchowy i materialny Prowincji. Jak również działalność apostolską w Prowincji. Następnie siostra Kinga Barzowska - ekonomka prowincjalna przedstawiła krótkie sprawozdanie finansowe.

Po zakończeniu sprawozdań podziękowano Przełożonej Prowincji i Jej Radnym za ich posługę dla dobra Prowincji i całego Zgromadzenia.

*


« Powrót

Prowincja Toruńska Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

Elzbietanki.eu
tel. +48 566 22 3163
E-mail: elzbietanki@torun.opoka.org.pl