Strona główna

Kapituła Prowincjalna 2024 r. - dzień drugi

Drugi dzień Kapituły Prowincjalnej

Dzień skupienia

2 maja 2024 r. - Drugi dzień Kapituły był dniem skupienia i intensywnej modlitwy do Ducha Świętego, ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński, sprawował Eucharystię podczas której w homilii skierował nasze myśli ku miłości ( J 15,9-11). Pan Jezus w swoim ziemskim nauczaniu doprecyzował znaczenie tego słowa, określając nim przede wszystkim miłość, która jest egzystencją istnienia dla drugiego.  Cały dzień przeznaczony został na modlitwę, adorację Najświętszego Sakramentui rozważanie Słowa Bożego. Pomocą stały się dwie konferencje wygłoszone przez ks. Dr hab. Krzysztofa Krzemińskiego. Poranna konferencja poświęcona była tematowi: Kim jest i jak działa w nas Duch Święty.  Musimy uświadomić sobie, że bardzo potrzebujemy Ducha Świętego. "Bez Ducha Świętego: Bóg jest daleki,  Chrystus pozostaje w przeszłości, Ewangelia jest martwą literą, Kościół zwykłą organizacją,  autorytet dominacją, misja propagandą, kult jest zaklęciem, postępowanie chrześcijańskie moralnością niewolników.  Obecność Ducha Świętego sprawia, że Ewangelia jest siłą życia, Kościół znakiem komunii z Trójcą Świętą, władza staje się służbą, która wyzwala.

W popołudniowej konferencji Kapitulantki rozważału temat - "Tylko wspólnota wewnętrznie zwarta zdolna jest wypełnić swe posłannictwo w świecie współczesnym". Często pytamy siebie i innych: co człowiek potrzebuje, by być szczęśliwym?  Z najnowszych badań wynika, że tym, co daje człowiekowi poczucie szczęścia i zdrowie psychiczne, są zdrowe, zrównoważone, pełne szacunku i zrozumienia relacje międzyosobowe.  Ważna jest zdolność każdej osoby do tworzenia relacji: z Bogiem, ze sobą i z bliźnimi.

 

« Powrót

Prowincja Toruńska Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

Elzbietanki.eu
tel. +48 566 22 3163
E-mail: elzbietanki@torun.opoka.org.pl