Strona główna

Okno Życia otwarte

W niedzielne popołudnie 14 czerwca 2009 r. w domu zakonnym sióstr elżbietanek zostało otwarte OKNO ŻYCIA. Po uroczystej Eucharystii, którą sprawował ks. infułat Tadeusz Nowicki w koncelebrze z ks. Markiem Borzyszkowskim, Dyrektorem Grudziądzkim Centrum Caritas im. bł. Juty oraz ks. Zbigniew Wawrzyniak, Proboszcz Parafii Niepokalanego Serca NMP. Po Eucharystii nastąpiło poświecenie, którego dokonał ks. infułat Tadeusz Nowicki.

W czasie uroczystości do zebranych gości słowo wdzięczności, którego tekst zamieszczamy poniżej, skierowała Siostra Prowincjalna Anna Kołodziejczyk:

„Zgromadzenie nasze od początku swego istnienia zaangażowane było w opiekę nad dziećmi. Bł Matka Maria Merkert przy prawie każdym domu organizowała opiekę nad dziećmi. Opieka ta miała różne formy. Sierocińce, ochronki to obecne domy dziecka i przedszkola. Tu do Grudziądza siostry przybyły dokładnie 120 lat temu, 25 czerwca mija 120 lat jak nasze Zgromadzenie podjęło opiekę nad dziećmi w domu dziecka przy ul. Rybackiej. Ponieważ dom okazał się z czasem za mały został wybudowany właśnie ten dom przy ul. Mikołaja z Ryńska. Dom wybudowano dzięki ogromnej ofiarności i zaparciu sióstr oraz wielu ludzi dobrej woli, którzy wspierali to dzieło charytatywne. Dziś dzięki inicjatywie Pani Poseł Marzeny Drab, nasz dom podejmuje nową działalność.

Dla kogo przeznaczone jest „Okno Życia”?

Do okna życia mogą przynieść swoje nowonarodzone dzieci te matki, które z różnych powodów przerasta ciężar macierzyństwa. Każde dziecko – nawet „nieoczekiwane”- jest darem Boga.

Okno życia nie naprawi wszystkich problemów związanych z narodzinami nieoczekiwanych dzieci.

Pragniemy jednak, aby było ratunkiem, chociaż dla niektórych. Niech będzie też znakiem i przypomnieniem, że są pośród nas ludzie gotowi zaadoptować i kochać niechciane dziecko.

Siostry zgodziły się przez całą dobę czuwać przy oknie życia, aby przyniesione dziecko natychmiast otoczyć ciepłem i miłością.

Wyrażam naszą ogromna wdzięczność Pani Poseł za Jej ogromne zaangażowanie w to dzieło jak również wszystkim ludziom dobrej woli dzięki którym to OKNO już dziś może zostać otwarte”.

« Powrót

Prowincja Toruńska Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

Elzbietanki.eu
tel. +48 566 22 3163
E-mail: elzbietanki@torun.opoka.org.pl