Strona główna

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety Prowincja Toruńska realizuje projekt pn. „Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Wychowawczego na  ul. Bydgoskiej 5 w Grudziądzu prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety”.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej: Efektywność energetyczna                     i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Koszt projektu: 1 724 460,00 zł

Dofinansowanie: 499 978,82 zł.

Planowany termin zakończenia prac: grudzień 2017 r.

Prowincja Toruńska Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

Elzbietanki.eu
tel. +48 566 22 3163
E-mail: elzbietanki@torun.opoka.org.pl