Strona główna
 1. Rozpoczynamy prace

  Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Toruńska informuje o rozpoczęciu realizacji prac budowlanych w ramach projektu Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Wychowawczego na  ul. Bydgoskiej 5 w Grudziądzu prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety”

  (...)

  Czytaj całość 2. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/G/RPOWKP/2017

  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/G/RPOWKP/2017

  (...)

  Czytaj całość 3. UWAGA!!! Wydłużenie terminu składania ofert

  Zamawiający informuje o wydłużeniu terminu składania ofert w ramach zapytania nr 1/G/RPOWKP/2017 do dnia 22.08.2017 r. do godziny 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2017 r. o godzinie 11.00.

  Pozostałe warunki zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

  (...)

  Czytaj całość 4. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/G/RPOWKP/2017

  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/G/RPOWKP/2017

  (...)

  Czytaj całość 5. Zapytanie nr 2/G/RPOWKP/2017- Powtórzenie procedury

   

  W związku z upłynięciem terminu składania ofert w ramach zapytania nr 2/G/RPOWKP/2017 Zamawiający informuje, że nie wpłynęła żadna oferta. 
  Zamawiający ogłasza ponowne zapytanie ofertowe na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego. 
  Termin składania ofert: 29.08.2017, godzina 10.00.
  W celu pozyskania formularzy ofertowych prosimy o kontakt mailowy.

   

   

  (...)

  Czytaj całość 6. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/G/RPOWKP/2017

  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/G/RPOWKP/2017

   

  W związku z realizacją projektu pn.  „Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Wychowawczego na  ul. Bydgoskiej 5 w Grudziądzu prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020), Osi Priorytetowej: Efektywność energetyczna 
  i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Zamawiający ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi zarządzania projektem.

  (...)

  Czytaj całość 7. Zapytanie nr 3/G/RPOWKP/2017- sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

  Zamawiający dokonuje sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści zapytania nr 3/G/RPOWKP/2017 z dnia  21.08.2017 r.

  (...)

  Czytaj całość 8. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 2/G/RPOWKP/2017


  Zamawiający informuje, że  zakończył proces badania poprawności formalnej oraz merytorycznej ofert w ramach postępowania nr 2/G/RPOWKP/2017  i tym samym wybrał najkorzystniejszą ofertę. Kwota brutto wybranej oferty :  13 530,00 zł.  
  Podpisanie umowy na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego planowane jest na dzień 01.09.2017 r.

  Zamawiający informuje, że  zakończył proces badania poprawności formalnej oraz merytorycznej ofert w ramach postępowania nr 2/G/RPOWKP/2017  i tym samym wybrał najkorzystniejszą ofertę.

  Kwota brutto wybranej oferty:  13 530,00 zł.  


  Podpisanie umowy na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego planowane jest na dzień 01.09.2017 r.

   

  (...)

  Czytaj całość 9. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/G/RPOWKP/2017

  Zamawiający informuje, że  zakończył proces badania poprawności formalnej oraz merytorycznej ofert w ramach postępowania nr 1/G/RPOWKP/2017  i tym samym wybrał najkorzystniejszą ofertę. 

   

  Kwota brutto wybranej oferty :  1 660 500,00 zł.

  (...)

  Czytaj całość 10. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 3/G/RPOWKP/2017

  Zamawiający informuje, że  zakończył proces badania poprawności formalnej oraz merytorycznej ofert w ramach postępowania nr 3/G/RPOWKP/2017  i tym samym wybrał najkorzystniejszą ofertę.

  Kwota brutto wybranej oferty :  20 910,00 zł.  

  (...)

  Czytaj całośćStrona   1 | 2 |

« Powrót

Prowincja Toruńska Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

Elzbietanki.eu
tel. +48 566 22 3163
E-mail: elzbietanki@torun.opoka.org.pl