Strona główna

Zapytanie nr 3/G/RPOWKP/2017- sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

 

Zamawiający dokonuje sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści zapytania nr 3/G/RPOWKP/2017 z dnia  21.08.2017 r.

W sekcji: Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji

jest

II. Doświadczenie wykonawcy– max. 40 pkt. (K2)

Ocenie podlegać będzie doświadczenie osoby realizującej usługę koordynowania projektu.

Sposób przyznawania punktów w kryterium II:

Zasada przyznawanie punktów za doświadczenie Wykonawcy (K2/1) :

Ilość pkt.: max 30

doświadczenie Wykonawcy: 1 projekt- 10 pkt.

doświadczenie Wykonawcy: 2 projekty: 20 pkt.

doświadczenie Wykonawcy: 3 projekty i więcej: 30 pkt.

 

winno być:

 

II. Doświadczenie wykonawcy– max. 40 pkt. (K2)

Ocenie podlegać będzie doświadczenie osoby realizującej usługę koordynowania projektu.

Sposób przyznawania punktów w kryterium II:

Zasada przyznawanie punktów za doświadczenie Wykonawcy (K2/1) :

Ilość pkt.: max 40

doświadczenie Wykonawcy: 1 projekt- 10 pkt.

doświadczenie Wykonawcy: 2 projekty: 20 pkt.

doświadczenie Wykonawcy: 3 projekty i więcej: 40 pkt.


Pozostałe  zapisy pozostają bez zmian.

« Powrót

Prowincja Toruńska Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

Elzbietanki.eu
tel. +48 566 22 3163
E-mail: elzbietanki@torun.opoka.org.pl