Strona główna

1 maja 2018 - Otwarcie Kapituły

1 maja 2018 r. - Otwarcie Kapituły

                                                                             I dzień Kapituły Prowincjalnej - wyborczej i spraw.

W Domu Formacyjnym  przy ul. Mikołaja z Ryńska  w Grudziądzu, dnia 1 maja 2018 r. rozpoczęła się  Kapituła Prowincjalna  Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety Prowincji Toruńskiej. W Kapitule bierze udział 10 Sióstr  Delegatek oraz 6 Sióstr Zarządu, kończącego kadencję. Kapitule przewodniczy Przełożona Generalna Matka Samuela Werbińska.
Mszy św. otwierającej obrady, podczas której proszono o światło Ducha Świętego dla uczestniczek Kapituły, przewodniczył ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz. W czasie liturgii Ksiądz profesor podkreślił, że Kapituła Prowincjalna to czas specjalnej łaski, refleksji, aby na nowo odkryć co jest naprawdę istotne w życiu konsekrowanym. Celebrans nawiązał do czytań mszalnych, podkreślając misje Chrystusa, który przyszedł na ten świat, aby przynieść pokój, pokój nie taki, jaki daje świat, ale pokój Chrystusowy. Świat może nam ofiarować tylko spokój.
Kapituła to czas zastanowienia się, jak ożywiać naszą wiarę, jak wnieść pokój Boży do naszych wspólnot i dzisiejszego świata. Kapituła nie ma zagwarantować „spokoju” w Zgromadzeniu, bo jesteśmy nie po to, aby „siedzieć na kanapie”, jak mówi Ojciec Święty, ale mamy nieść światu pokój Chrystusowy, na pierwszym miejscu stawiać potrzeby Jezusa i drugiego człowieka.
Po uroczystej Eucharystii, Przełożona Generalna M. Samuela Werbińska powitała wszystkie uczestniczki na Plenum Kapituły. Obrady oscylować będą wokół tematu: „Wspólnota w Sercu Jezusa. 
Zgodnie z Konstytucjami Zgromadzenia w pierwszym dniu obrad odczytano i przegłosowano Regulamin Obrad Kapituły Prowincjalnej, oraz wysłuchano sprawozdania Przełożonej Prowincji Katarzyny Pawlak i Ekonomki Prowincji S.M. Kingi Barzowskiej z zarządu majątkiem Prowincji.
Dzień zakończono wspólnymi nieszporami oraz adoracją Najświętszego Sakramentu.

                                                                                                                   s. M. Anna Kołodziejczyk

                                                                                                                   s. M. Kinga Barzowska

1 maja - Otwarcie Kapituły


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30

  

« Powrót

Prowincja Toruńska Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

Elzbietanki.eu
tel. +48 566 22 3163
E-mail: elzbietanki@torun.opoka.org.pl