Strona główna

4 maja 2018 - Kapituła Spraw

4 maja - Kapituła spraw

Mając świadomość, że wszystko w naszym życiu jest łaską, czwarty dzień Kapituły Prowincjalnej rozpoczęłyśmy Modlitwą Liturgiczną i Eucharystią, którą sprawował ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz. Ksiądz Profesor podkreślił, że nowy Zarząd jest pobłogosławiony Słowem Bożym, które dziś Bóg do nas kieruje. To słowo pokazuje nam, że w istocie naszej duchowości nie chodzi o aktywizm, ale o miłość. Nie jakąkolwiek miłość, ale jak słyszymy w dzisiejszej ewangelii „ tak jak Ja was umiłowałem” /J 15, 12 – 17/. Jest to więc miłość nieodłącznie związana z krzyżem.

            Po śniadaniu Siostry Kapitulantki wraz z Matką Generalną kontynuowały prace. Spotkanie zaczęłyśmy od bardzo miłego akcentu, jakim było odczytanie przesłanych gratulacji z różnych Wspólnot i Prowincji dla nowego Zarządu. Następnie obejrzałyśmy medytację multimedialną przygotowaną przez  s. M. Krzysztofę Kosińską. Kolejnym etapem było przedstawienie przez  Komisję finansową wniosków ze zweryfikowanego sprawozdania finansowego, które jednogłośnie zatwierdziłyśmy. Przeczytano również przepracowany  Statut Zgromadzenia, który został  jednogłośnie zaakceptowany przez uczestniczki Kapituły Prowincjalnej.

            W następnej kolejności poddałyśmy refleksji przesłane propozycje. Potem wysłuchałyśmy referatu "Serce Jezusa źródłem wiary i jedności w elżbietańskiej Wspólnocie”, przygotowanego przez Radną Prowincjalną – S. M.  Ewelinę Sprada.

Podczas popołudniowego spotkania wysłuchaliśmy referatu „Wspólnota miejscem wzrastania w powołaniu", który przygotowała Wikaria Prowincji - s. M. Honorata Pettke. Po odczytaniu referatu podzieliłyśmy się spostrzeżeniami i doświadczeniem.

            Kolejnym etapem naszych prac było przepracowanie Uchwał i Statutów opracowanych na poprzedniej Kapitule.

            Dzień zakończyłyśmy modlitwą brewiarzową oraz adoracją Najświętszego Sakramentu.

 

                                                                                                                             s. M. Elżbieta Cyra

                                                                                                                             s. M. Kinga Barzowska

4 maja - Kapituła spraw


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


 

« Powrót

Prowincja Toruńska Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

Elzbietanki.eu
tel. +48 566 22 3163
E-mail: elzbietanki@torun.opoka.org.pl