Strona główna

5 maja 2018 - Zakończenie Kapituły

                                                                                     5 maja - Zakończenie Kapituły

                  Dnia 05 maja 2018 r. Kapituła Prowincjalna zakończyła swoje obrady. W ostatnim dniu obrad po uroczystej Mszy św.,  kapitulantki zgromadziły się po raz w ostatni w Sali obrad na medytacji „Dziękczynienie Chleb Życia”,. 

Przełożona Prowincji ogłosiła, że Zarząd Prowincji powierza obowiązki Ekonomki Prowincji S.M. Kindze Barzowskiej, Sekretarki Prowincji S.M. Damianie Szamotulskiej a odpowiedzialną za postulat zostaje S.M. Teresa Rakoczy.

Siostra Wikaria Honorata będzie nadal pełniła obowiązki Mistrzyni Junioratu oraz będzie odpowiedzialną za formację permanentną. Ostatnim punktem obrad było przegłosowanie ostatecznej wersji Statutów Prowincji. 

W słowie kończącym kapitułę Przełożona Generalna podziękowała wszystkim Siostrom za ich czynny udział w tak ważnym wydarzeniu, jakim jest Kapituła Prowincjalna i życzyła nowemu Zarządowi oraz całej Prowincji, aby wszystkie plany i nowe wyzwania podjęte podczas Kapituły Prowincjalnej, pomimo różnorodnych problemów z Bożą pomocą rozwijały się a charyzmat naszego Zgromadzenia i dziedzictwo naszych Matek Założycielek był żywy w każdej wspólnocie.

s. M. Anna Kołodziejczyk

s. M. Kinga Barzowska

5 maja - Zakończenie kapituły


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


                           WSZYSTKIM, KTÓRZY WSPIERALI PRACE KAPITUŁU MODLITWĄ  SKŁADAMY SERDECZNE PODZIĘKOWANIE

 

« Powrót

Prowincja Toruńska Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

Elzbietanki.eu
tel. +48 566 22 3163
E-mail: elzbietanki@torun.opoka.org.pl